Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Privacy Statement

Privacy Statement

Recint B.V., gevestigd aan Utrechtseweg 159, 6862 AH Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.recint.nl  Utrechtseweg 159, 6862 AH Oosterbeek 026-3554340

De Functionaris Gegevensbescherming van Recint B.V is te bereiken via info@recint.nl of door telefonisch contact op 026-3554340

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Recint B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 •  Geboorteplaats
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Overige gegevens en documenten die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 •  Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Recint B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Recint B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 •  Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Het afhandelen van jouw betaling

Recint B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Recint B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recint B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recint B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Recint B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlenging en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Recint B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Recint B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Persoongegevens worden in het kader van onze dienstverlening verwerkt door OTYS B.V. (www.otys.nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recint B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@recint.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recint B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@recint.nl

Aanpassen Privacystatement

Recint B.V. kan dit Privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website www.recint.nl te raadplegen.

 

Copyright © 2023 Recint B.V.   |  Sitemap   |  Privacy Statement
Recint B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.